top of page

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is 'een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbeteringen op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door systematisch economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coderende manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dat proces.

Verantwoord samen met Schoonmaak Breda

Voor Schoonmaakbedrijf Breda betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dat wij, naast het streven naar groei en rendement, ook oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Daarnaast houden wij rekening met het effect dat wij met onze activiteiten hebben op het milieu. Deze duurzame houding staat niet op zich maar is verweven in het geïntegreerd SQE-managementsysteem (VCA** 2008/05, ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004).

 

In de ‘ Statement’ en het ‘Veiligheids- en Milieubeleid’ wordt deze duurzame visie duidelijk vertaald. Bij MVO staan de drie P’s centraal: People, Planet en Profit. Wij beseffen dat wij medeverantwoordelijk zijn voor het behoud van onze aarde.

 

Wij leggen onszelf jaarlijks nieuwe doelstellingen om te komen tot een vergaande vergroening van onze organisatie

bottom of page